szukaj

TJL Property Management Sp. z o.o.

Siedziba:
ul. Bukowińska 26c/15
02-703 Warszawa
NIP: PL5252225238
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000082492

Biuro:
ul. Wołodyjowskiego 40/2
02-724 Warszawa
tel. +48 22 253 41 04
e-mail: biuro@tjl.pl

Główna Księgowa:
Barbara Łowkis
e-księgi sp. z o.o.
b.lowkis@e-ksiegi.eu

Dyrektor Generalny
Tomasz Łowkis
t.lowkis@tjl.pl